Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση στην νέα κάμερα θερμικής ακτινοβολίας ‘LEADER’ - 26/04/2018


Εκπαίδευση στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην νέα κάμερα θερμικής ακτινοβολίας ‘LEADER’. Ένα χρήσιμο εργαλείο για τα μέλη μας με ικανότητα μέσω της θερμοκρασίας του σώματος να εντοπίζονται ανεξάρτητα εμποδίων  αγνοούμενα άτομα αλλά και εστίες πυρκαγιάς. Η εκπαίδευση έγινε από Γάλλο εκπαιδευτή της εταιρείας κατασκευής των καμερών.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”