Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΑK - 12/03/2017


Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας Εθνικής Φρουράς και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου Έρευνας και Δίασωσης '' ΝΕΑΡΧΟΣ'' η εκπαιδευτική ομάδα της Ειδικής Μονάδας Διασώσεων της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε εκπαίδευση σε μέλη της ΜΕΔ 460 ( Μοίρα Έρευνας Διάσωσης) και ΤΕΟ ( Τμήμα Ειδικών Ομάδων) της Εθνικής Φρουράς. Η εκπαίδευση έλαβε μέρος σε 2 φάσεις το μήνα Φεβρουάριο και διεξήχθηκε σε διάφορες ορεινές περιοχές της Κύπρου συμπεριλαμβανομένων περιοχών του Ακάμα και Τροοδίτισσας.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”