Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Ιστορική αναδρομή - 13/05/2020


Αξίζει να το δείτε ...!! Γνωρίστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου μέσα από μια μικρού μήκους ταινία.
Worth seeing....!! Get acquainted with Cyprus Fire Service through a short film.

[<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mnnDN8DaO4M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>]
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”