Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Το Γραφείο Συντονισμού Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ιδρύθηκε το 2012. Είναι το συντονιστικό κέντρο όλων των ενεργειών που γίνονται στις περιπτώσεις μεγάλης έκτασης επεισοδίων. Κύρια αποστολή του είναι η ενημέρωση για όλα τα υπό εξέλιξη επεισόδια παγκύπρια και η παροχή υποστήριξης σε περίπτωση αντιμετώπισης μεγάλων και ειδικών επεισοδίων π.χ. επεισόδιο όπου εμπλέκονται επικίνδυνα χημικά υλικά με την αποστολή πληροφοριών για την αντιμετώπιση του.
Μετατρέπεται σε Κέντρο Συντονισμού Καταστάσεων Κρίσεως σε περίπτωση που η Υπηρεσία αντιμετωπίζει σοβαρό επεισόδιο όπου παρουσιάζονται για συντονισμό εκπρόσωποι όλων των συνεργαζόμενων Υπηρεσιών ανάλογα με τον τύπο του επεισοδίου..