Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Απώλεια χημικού υλικού από φορτηγό μεταφοράς - 02/05/2018


Επεισόδιο με απώλεια χημικού υλικού από φορτηγό μεταφοράς στο παλιό δρόμο Λευκωσίας - Λεμεσού . Τήρηση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών που αφορούν την διαχείρηση απώλειας χημικών υλικών από την  ΕΜΑΚ και τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”