Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Leonardo Da Vinci


’WATER RESCUE’’ – Έρευνα και διάσωση από ορμητικά νερά


Δικαιούχος Οργανισμός : Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τίτλος Σχεδίου : ’’WATER RESCUE’’ – Έρευνα και διάσωση από ορμητικά νερά

Οργανισμός Υποδοχής : Fire Service College in Krakow ,Πολωνία

Διάρκεια : 1 Εβδομάδα

Αριθμός Συμμετεχόντων : 10 Πυροσβέστες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου υλοποίησε το πρόγραμμα «Water Rescue» σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Κολλέγιο της Κρακοβίας (Πολωνία). Κατά τη διάρκεια της μιας εβδομάδας της τοποθέτησης τους στη Κρακοβία, οι Κύπριοι πυροσβέστες παρακολούθησαν εκπαίδευση από Πολωνούς πυροσβέστες για τις διασώσεις ατόμων από ορμητικά νερά.

Το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε θεωρία αλλά και πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες διάσωσης από ορμητικά νερά. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το αντικείμενο και να μάθουν νέες προσεγγίσεις και μεθόδους διάσωσης ατόμων από ορμητικά νερά. Αυτό επιτεύχθηκε με την πρακτική που πραγματοποιήθηκε σε χείμαρρους της Πολωνίας σε ρεαλιστικές συνθήκες.

Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που απέκτησαν οι συμμετέχοντες είναι πολύτιμες για την μετέπειτα πορεία τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Οι συμμετέχοντες θα μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους στο υπόλοιπο προσωπικό της Υπηρεσίας σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , έτσι ώστε η Υπηρεσία να είναι ικανή να αντεπεξέλθει με επαγγελματισμό και ασφάλεια σε διασώσεις από ορμητικά νερά στην Κύπρο.Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”