Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Υδάτινη αψίδα από πυροσβ. Οχήματα Αεροδρομίου Λάρνακας - 01/07/2020


Υδάτινη αψίδα από τα  εντυπωσιακά και με πολλές δυνατότητες πυροσβεστικά οχήματα αεροδρομίου Λάρνακας. Η αψίδα πραγματοποιήθηκε σήμερα από τά μέλη μας, του Πυροσβεστικού Σταθμού Αεροδρομιού Λάρνακας σε συνεννόηση με την ERMES AIRPORTS επί ευκαιρίας της εγκατάστασης νέας βάσης (έδρας) στην Κύπρο γνωστής Αεροπορικής εταιρείας.

[<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vi0r6-cXM2I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>]
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”