Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Επίσκεψη μελών της αποστολής ΕΜΑΚ Ελλάδος που έλαβαν μέρος στου
Πυροσβεστικούς αγώνες, - 03/05/2017

Επίσκεψη μελών της αποστολής ΕΜΑΚ Ελλάδος που έλαβαν μέρος στου
Πυροσβεστικούς αγώνες, στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ Κύπρου, στην Κοφίνου.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”