Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Επίσκεψη στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της νέας Επιτετραμμένης του Ισραήλ κας Νόγκα Κάσπι - 17/08/2018


Επίσκεψη στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σήμερα της νέας Επιτετραμμένης του Ισραήλ κας Νόγκα Κάσπι για αλληλογνωριμία και συζήτηση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των δύο χωρών.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”