Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


16 Ιουνίου 2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  · Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06.00 της 15ης Ιουνίου 2021 μέχρι και τις 06.00 της 16ης Ιουνίου 2021 ανταποκρίθηκε σε 32 κλήσεις για βοήθεια ,21 πυρκαγιές, 8 ειδικές εξυπηρετήσεις και 3 ψευδείς κλήσεις.

  · Η ώρα 14.59 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά η οποία κατέκαυσε 5 εκτάρια από ξηρά χόρτα, χαμηλή άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων (ελαιόδεντρα, αμυγδαλιές και αμπέλια) σε δύσβατη περιοχή νοτίως του χωριού Κελοκεδάρα Επαρχίας Πάφου, πλησίον του Αστυνομικού Σταθμού Κελοκεδάρων. Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18.05. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν και συνέβαλαν:


   Ανταποκρίθηκαν:

   Αστυνομία

   Πυροσβεστική: 3 πυροσβ. οχήματα (Αγρ. Κελοκεδάρων, Αγρ. Στρουμπί, Πάφος), 1 Φ.Μ.Π.

   Ταμείο Θήρας : 1 Φ.Μ.Π.

   1 ιδιωτικός προωθητής γαιών

   Τμήμα Δασών: 1 πυροσβ. όχημα

   Πτητικά Μέσα: Ελικόπτερα Πυρόσβεσης Φλόγα 1 & 2.

   Στο μέρος της πυρκαγιάς παρέμειναν σε όλη την διάρκεια της νύχτας δυνάμεις πυρόσβεσης για επιφυλακή. Τα αίτια διερευνώνται.


  · Η ώρα 15.30 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά η οποία 10 εκτάρια από ξηρά χόρτα, χαμηλή άγρια βλάστηση και αριθμό χαρουπόδεντρων σε δύσβατη περιοχή μεταξύ των χωριών Φασούλα και Μαθικολώνη Επαρχίας Λεμεσού. Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18.32. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν και συνέβαλαν:

   Αστυνομία

   Πυροσβεστική: 5 Πυροσβ. οχήματα (Αγίου Ιωάννη, Αγίου Νικολάου, Αγρ. Εφταγώνιας, Αγρ. Πελεντρίου, (Ε.Μ.Α.Κ.), 1 Φ.Μ.Π. (Αγρ. Εφταγώνιας) .

   Ταμείο Θήρας: 1 Φ.Μ.Π.

   Επαρχιακή Διοίκηση: 1 Βυτιοφόρο μεταφοράς νερού και 1 εκσκαφέας

   Πολιτική Άμυνα: Με προσωπικό

   Τμήμα Δασών: 2 πυροσβ. οχήματα και 2 Φ.Μ.Π.

   Κοινοτικό Συμβούλιο Φασούλας: 1 Φ.Μ.Π.

   Αριθμός ιδιωτικών γεωργικών ελκυστήρων

   Πτητικά Μέσα: Αεροπλάνα πυρόσβεσης Forest 1, 3 & 4 και ελικόπτερα πυρόσβεσης Φλόγα 1 & 2.

   Στο μέρος της πυρκαγιάς παρέμειναν σε όλη την διάρκεια της νύχτας δυνάμεις πυρόσβεσης για επιφυλακή. Τα αίτια διερευνώνται .
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης