Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Άσκηση διαρροής χημικού υλικού - 19/04/2018


Από την άσκηση διαρροής χημικού υλικού που έγινε σε εγκαταστάσεις ιδιωτικής εταιρείας στην Επαρχία Λεμεσού. Ενεργή συμμετοχή στην άσκηση από τις γυναίκες πυροσβέστες μας.Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”