Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Δελτίο Δελτίο Τύπου - Ανακοινώσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 27/05/2020


Σας επισυνάπτονται εκ νέου σε Δελτίο Τύπου 2 ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Υ Δελτίο Τύπου(1).docx 27 Μαίου 2020 Ανακοινώσεις Π.Υ Δελτίο Τύπου(1).docx (Μέγεθος Αρχείου: 71,9Kb)
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”