Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ενδιαφέρεται να ενοικιάσει κτίριο για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών για λειτουργία Πυροσβεστικού Σταθμού.

Το κτίριο θα πρέπει να παρέχει προδιαγραφές, που να ικανοποιούν τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για πληροφορίες σχετικά με το εμβαδό του κτιρίου, κλπ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Οικήσεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο τηλ. 22802455 ή στο 99498969.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύει από τις 04/05/2021 μέχρι τις 28/05/2021 στα πιο πάνω τηλέφωνα καθημερινά από 08.00 μέχρι 14.00 εκτός από Σαββατοκυρίακα και Δημόσιες Αργίες.

Η πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος και ο πίνακας υπολογισμού αναγκαίων εμβαδών γραφειακών και άλλων χώρων επισυνάπτονται ως συνημμένο

85.7.5 28.4.pdf
Προσκληση Δηλωσης Ενδιαφέροντος.pdf

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης