Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Ενημέρωση του κοινού σε θέματα Πυρασφάλειας - 14/04/2018


Ενημέρωση του κοινού σε θέματα Πυρασφάλειας με τη διεξαγωγή πολλών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας. Τελετή έναρξης στον Πυροσβεστικό Σταθμό Υπαίθρου Μονιάτη στις 16 Απρίλιου και ώρα 12.30. Τελετή λήξης στις 10.00 -13.00 στο παραλιακό μέτωπο ΜΟΛΟΣ Λεμεσού με τη διεξαγωγή Διεθνών Πυροσβεστικών Αγώνων με τη συμμετοχή ομάδων πυροσβεστών από Ελλάδα,Κύπρο και Ισραήλ. Επίσης για πρώτη φορά  παιδικοί πυροσβεστικοί αγώνες, δώρα και άλλες δραστηριότητες για παιδιά.
Χορηγός της Εβδομάδας Πυρασφάλειας η CNP Ασφαλιστική
Υποστηρικτές στην τελετή λήξης -Δήμος Λεμεσού, Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικής Εκπαιδευσής Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”