Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 11/01/2019


Μια χρόνια απαίτηση της Πολιτείας -η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας- τίθεται σε νομοθετικό πλαίσιο και υποστηρίζεται από την ηγεσία και τα μέλη της. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”