Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Petrochemical Training Course στην Ολλανδία - 23/11/2018


Petrochemical Training Course
19-23 Νοεμβρίου 2018 στην Ολλανδία
Το πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ιnterreg V- A  Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 - Πράξη με ακρωνύμιο «Ήρων» , κάλυψε επαρκώς/πλήρως όλες τις προυποθέσεις που απαιτούνται σε θέματα Στρατηγικής για έγκαιρη ανταπόκριση, πρόληψη αντιμετώπισης πυρκαγιών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετροχημικών, ασφάλεια του εμπλεκόμενου προσωπικού, χρήση σταθερών συστημάτων πυρόσβεσης, αντιμετώπιση επικίνδυνων φαινομένων, διασώσεις σε βιομηχανικούς χώρους,  χρήση των διαθέσιμων πυροσβεστικών μέσων για αποτελεσματική ψύξη σε περίπτωση πυρκαγιάς, αποτελεσματική χρήση αφρού πυρόσβεσης σύμφωνα βεβαίως με τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος με τρόπο ώστε  να βρίσκεται σε θέση να παρέχει  υπηρεσίες πυρόσβεσης υψηλού επιπέδου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”