Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Επίδειξη ασκήσεων στο Εκπαιδευτικό κέντρο Γιώργου Γιακουμή στην ΕΜΑΚ - 06/05/2019


Επίδειξη ασκήσεων στο Εκπαιδευτικό κέντρο Γιώργου Γιακουμή στην ΕΜΑΚ κατά την τελετή έναρξης της Εβδομάδας Πυρασφάλειας « Πυρκαγιά υγρού καυσίμου υπό πίεση και Ανάπτυξη πυρκαγιάς κλειστού χώρου»


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”