Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Μέτρα πυρασφάλειας στους χώρους εργασίας - 25/05/2020


Ο χώρος εργασίας μας είναι το δεύτερο σπίτι μας. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”