Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Επίσκεψη ομάδας Δοκίμων πυροσβεστών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - 10/03/2020


Επίσκεψη ομάδας Δοκίμων πυροσβεστών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ενημέρωση Ακαδημαϊκών και φοιτήτων για τις δραστηριότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Έγινε επίσης διανομή διαφωτιστικών φυλαδίων για μέτρα πυρασφάλειας και αυτοπροστασίας.Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”