Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης - 10/04/2020


Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Φορέα πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση) για το πρόγραμμα των δοκιμών πυροσβεστών . Τα μέλη της επιτροπής συνοδευόμενα από την ηγεσία της Αστυνομικής Ακαδημίας , της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  και ομάδας Δοκίμων πυροσβεστών επισκέφθηκαν και επιθεώρησαν μεταξύ άλλων  το εκπαιδευτικό κέντρο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας “ Γιώργου Γιακουμή”  στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ.

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”