Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση  Λοχιών στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 26/11/2018


Εκπαίδευση  Λοχιών στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνολικής διάρκειας 13 εβδομάδων. Στο πρόγραμμα φιλοξενούνται λέκτορες από διάφορα Πανεπιστήμια της Κύπρου.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”