Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Άσκηση στις νέες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών Αεροδρομίου Λάρνακας - 02/04/2017 12:09:30 μμ

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε τον μήνα Μάρτιο άσκηση στις νέες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών του Αεροδρομίου Λάρνακας. Το σενάριο περιελάμβανε πυρκαγιά σε ντεπόζιτα πετρελαιοειδών των εγκαταστάσεων και η άσκηση εξελίχθηκε βάση του Σχεδίου Δράσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στην άσκηση έλαβαν μέρος προσωπικό και οχήματα των Πυροσβεστικών Σταθμών Λάρνακας και Σταθμού Αεροδρομίου. Την άσκηση παρακολούθησαν επίσης διάφορες υπηρεσίες του Αεροδρομίου Λάρνακας.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”