Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Επίσκεψη και συνάντηση στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με το Διευθυντή Π.Υ του Assistant Fire Sergeant κ. Yutaro Negishi - 25/02/2019


Επίσκεψη και συνάντηση στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με το Διευθυντή Π.Υ του Assistant Fire Sergeant κ. Yutaro Negishi ο οποίος εργάζεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τόκιο Ιαπωνίας και διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κύπρου και Tsukuba Ιαπωνίας με θέμα τη διαμόρφωση διατροφικών συστάσεων για τον πυροσβέστη κατά τη διάρκεια κρίσιμων συμβάντων για ομάδες πυρόσβεσης στην Κύπρο. Η έρευνα θα κοινωποιηθεί και στην Υπηρεσία μας.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”