Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Πυροσβεστικοί Αγώνες Λήξη Εβδομάδας Πυρασφάλειας - 15/05/2019


Δελτίο Τύπου
«Κρατούμε αναμμένη μόνο τη φλόγα της ζωής»
Πυροσβεστικοί Αγώνες - 12 Μαΐου 2019


Εντυπωσίασαν το κοινό με τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό τους, οι πυροσβέστες από Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ και τις Αγγλικές Βάσεις, που έλαβαν μέρος στους Πυροσβεστικούς Αγώνες, στις 12 Μαΐου στο Λιμανάκι στην Πάφο. Στους αγώνες οι ομάδες των πυροσβεστών διαγωνίστηκαν σε συναφή με την εργασία τους αγωνίσματα και έδωσαν ισχυρά μηνύματα ευαισθησίας, και αποτελεσματικότητας, μέσα από τη διεθνή συνεργασία. Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου βράβευσαν τη νικήτρια ομάδα και τίμησαν όλες τις ομάδες πυροσβεστών για τη συμμετοχή τους στους αγώνες.


Εκείνοι που παρακολούθησαν τους αγώνες, βίωσαν μια δυνατή εμπειρία και ενημερώθηκαν για την πρόληψη και προστασία στα θέματα της Πυρασφάλειας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε πυροσβεστικά αγωνίσματα και απόλαυσαν δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για αυτά.


Η ανταπόκριση του κοινού στην εκδήλωση, έδωσε πρόσθετη δύναμη στη συλλογική προσπάθεια. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, αποτελούν ασπίδα προστασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων, όπως οι πυρκαγιές.

Press Release
«The flame of life is the only flame we keep alight»
Firefighting Games - 12 May 2019


The firefighters from Cyprus, Greece, Israel and the British Bases who took part in the Firefighting Games on the 12th of May at the area of the Port of Paphos impressed the public with their skills and professionalism. During the games, the teams of firefighters competed in events which are relevant to their work and gave strong messages of sensitivity and efficiency through international co-operation. CNP ASFALISTIKI and the Cyprus Fire Service awarded the winning team and honoured all the firefighters’ teams for their participation.


Those who attended the games experienced a powerful experience and were informed on Fire Safety prevention and protection issues. Children had the opportunity to take part in firefighting events and enjoyed activities specially designed for them.


The response of the public to the event gave additional strength to the collective effort undertaken. The provision of information and the raising of awareness of the public constitute a shield of protection for effectively handling the risks involved, such as fires.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”