Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Συνεχής η εκπαίδευση των πυροσβεστών στις εναλλαγές σε καθημερινή βάση - 26/01/2018


Συνεχής η εκπαίδευση των πυροσβεστών στις εναλλαγές σε καθημερινή βάση. Τεχνικές αποπαγίδευσης από τροχαία δυστυχήματα.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”