Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Εκδηλώσεις


Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012

Η Εβδομάδα Πυρασφάλειας πραγματοποιήθηκε στις 23-29 Απριλίου 2012 με θέμα

“Φυσικό Αέριο και Επικίνδυνα Υλικά“.

Χορηγός της Εβδομάδα Πυρασφάλειας η “ΛΑΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ”.


Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012 Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2012

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”