Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Οδηγίες ασφάλειας του εθίμου της λαμπρατζιάς - 25/04/2019


Έκκληση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου είναι όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που θα προβούν στην τήρηση του εθίμου της λαμπρατζιάς να τηρήσουν τις πιο κατω οδηγίες
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”