Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Εκδηλώσεις


Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών

Η πλάκα ετοιμάστηκε από τον Α/Πυρ. 1702 Πανίκο Αγαθοκλέους, τον Πυρ. 170 Λοϊζο Τάττη και τον Πυρ. 1470 Ανδρέα Χαραλάμπους.

Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών Αποκαλυπτήρια Πλάκας Πεσόντων Πυροσβεστών

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”