Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Αγροτοδασικές Πυρκαγιές στη Πυροσβεστική Ακαδημία στην Αθήνα 2 - 09/11/2018


Με την επίσκεψη στη περιοχή Καλάμου Αττικής και την  εκτενή ανάλυση επιτόπου από τον εκ των επικεφαλής της πυρκαγιάς του 2017 Αρχιπύραρχο κ. Λάμπρη Χ. ολοκληρώθηκε σήμερα επιτυχώς το πενθήμερο εκπ. πρόγραμμα με θέμα τις Αγροτοδασικές πυρκαγιές, με τη συμμετοχή 25 Αξιωματικών του Π.Σ.Ελλάδος καθώς και 25 μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου στα πλαίσια του Διασυνορικού Προγράμματος Interreg V-A 2014-2020, έργο με ακρωνύμιο "Ήρων".

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”