Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εκπάιδευση στην ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΧΗΤΙΚΑ - 29/04/2017

Εκπαίδευση 5 μελών από το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Αεροδρομίου Πάφου στις διαδικασίες διάσωσης ιπτάμενου από μαχητικό αεροσκάφος. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τις 24 – 27 Απριλίου 2017
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”