Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση Δοκίμων πυροσβεστών - 21/02/2020


Συνεχίζεται εντατικά η εκπαίδευση των Δόκιμων Πυροσβεστών. Άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ψηλά κτίρια με συνδιασμό αντλιοφόρου πυροσβεστικού οχήματος και υδραυλικής πλατφόρμας. Η άσκηση διεξήχθηκε στην περιοχή του ΣΟΠΑΖ στη Λευκωσία.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”