Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση προσωπικού του Πυροσβεστικού Σταθμού Αεροδρομίου στην Ελλάδα - 11/12/2018


Πενταμελής ομάδα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σταθμού Αεροδρομίου ολοκλήρωσε 4ήμερη εκπαίδευση στην Ελλάδα στις διαδικασίες διάσωσης ιπταμένου σε μαχητικό αεροσκάφος.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”