Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Η Επαρχία Λευκωσίας καλύπτεται με τέσσερεις πυροσβεστικούς Σταθμούς πόλεως και τέσσερεις Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου. Οι σταθμοί πόλεως επανδρώνονται ολόκληρο το 24’ωρο και ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιανδήποτε κλήση για βοήθεια.
Πυροσβεστικός Σταθμός Πύλης Πάφου
Διεύθυνση: Ρηγαίνης 81-83, Λευκωσία (δίπλα από την αστυνομία Πύλης Πάφου)
Είναι ο πρώτος Πυροσβεστικός σταθμός που λειτούργησε στην Λευκωσία. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1951. Ο σταθμός καλύπτει κυρίως την εντός των τειχών περιοχή της ελεύθερης Λευκωσίας γι αυτό και διαθέτει ειδικά κατασκευασμένα οχήματα μικρότερου μεγέθους από αυτά άλλων σταθμών. Η περιοχή που καλύπτει ο σταθμός περιλαμβάνει μία μεγάλη έκταση της νεκρής ζώνης η οποία περιλαμβάνει τόσο πεδινή όσον και ημιορεινή περιοχή, μεγάλες βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές καθώς και εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας της ΑΗΚ , ΑΤΗΚ και της Κρατικής μηχανής.