Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Διεξαγωγή Ψυχομετρικών Εξετάσεων για πρόσληψη
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
(Αρ. Προκήρυξης 5510/222)

Πληροφορείστε ότι οι Ψυχομετρικές Εξετάσεις για πρόσληψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα διεξαχθούν το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2023, στο <<TRIKKIS PALACE NO 2>> (τηλ: 25633750), παρά τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, Μοναγρούλι, Λεμεσός, μεταξύ των ωρών 09.00 – 13.00.

Για το σκοπό αυτό θα σας αποσταλεί σχετική επιστολή στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που δεν την έχετε παραλάβει μέχρι και τις 10/10/2023 παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα τηλ. 22802475 και 22802476.


Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
04/10/2023

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης