Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Πρόληψη: Ευθύνη όλων μας - 21/05/2020


Πρόληψη: Ευθύνη όλων μας
Prevention is everyone's responsibility.
Φίλμακι το οποίο πυροσβέστες προτρέπουν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στην εκδήλωση των Αγτοτοδασικών πυρκαγιών ετοίμασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”