Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Πρακτική εκπαίδευση των Πυροσβεστικών Σταθμών Λεμεσού - 01/12/2018


Πρακτική εκπαίδευση των Πυροσβεστικών Σταθμών Λεμεσού στις τεχνικές αποπαγίδευσης μετά από τροχαία δυστυχήματα.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”