Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Leonardo Da Vinci


Σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών και ειδικών διασώσεων


Τίτλος σχεδίου: «Σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών και ειδικών διασώσεων»
Οργανισμός υποδοχής: Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Διάρκεια τοποθέτησης: 2 εβδομάδες
Αριθμός συμμετεχόντων: 20 δικαιούχοι

Το εν λόγο σχέδιο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci - Κινητικότητα και συγκεκριμένα στη δράση «Κινητικότητα για άτομα σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση». Πραγματοποιήθηκε στη σχολή επιμόρφωσης του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος σε δύο ροές όπου η κάθε μια είχε διάρκεια δύο εβδομάδες και συμμετείχαν 10 πυροσβέστες στην κάθε μία. Η πρώτη ροή παρακολούθησε το πρόγραμμα από τις 6 Νοεμβρίου μέχρι τις 19 Νοεμβρίου του 2011και η δεύτερη ροή από τις 29 Ιανουαρίου μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου του 2012. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κινητικότητα είναι βαθμούχοι και ανάμεσα στα καθήκοντα τους είναι η εκπαίδευση και η καθοδήγηση των υφισταμένων τους.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίστηκε μετά τη συνεργασία των δύο Πυροσβεστικών Σωμάτων και ήταν με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο που ικανοποιούσε τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου αλλά και τις εκπαιδευτικές ικανότητες του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου με το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα συνεργάζονται και αλληλοϋποστηρίζονται τόσο σε θέματα εκπαίδευσης (θεωρητικό μέρος και πρακτικό) όσο και έμπρακτα σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών (μέχρι σήμερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου έχει ανταποκριθεί τέσσερις φορές αποστολές σε προσωπικό και πυροσβεστικά οχήματα στις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές τα έτη 1998, 2001, 2007 και 2009, επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας συνέβαλε σημαντικά στην καταστολή των μεγάλων πυρκαγιών στην Κύπρο το έτος 2000 με πτητικά μέσα και προσωπικό).

Η εκπαίδευση αυτή συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας των δύο πυροσβεστικών σωμάτων αφού οι τακτικές και οι μέθοδοι αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και διασώσεων θα είναι ως επί το πλείστον κοινές ενώ η διαχείριση των επεισοδίων θα γίνεται με κοινό κώδικα.

Με το τέλος του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν την ικανοποίηση τους αφού έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους και τις ικανότητες τους στα πεδία των ειδικών διασώσεων σε περιπτώσεις σεισμών και κατολισθήσεων, διασώσεις σε ορεινούς όγκους και σπήλαια, τακτικές επέμβασης και διάσωσης από ορμητικά νερά και χιονοσκεπείς περιοχές. Επίσης, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση στο σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών βοήθησε πολύ στον εμπλουτισμό των γνώσεων τους και γνωρίζουν νέους τρόπους όσον αφορά την τακτική αεροπυρόσβεσης, τις τακτικές επέμβασης πεζοπόρων τμημάτων και γενικά στη στρατηγική κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Πέραν των πιο πάνω, ανέπτυξαν τις ικανότητες τους στο να θέτουν στόχους και κατευθύνσεις στις τακτικές που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν, να συντονίζουν και να συνεργάζονται με άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, τα πτητικά μέσα, οι τοπικές Αρχές σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών, να εκτιμούν σωστά τις ικανότητες των ιδίων αλλά και των υφισταμένων τους, να προγραμματίζουν και να υλοποιούν ενέργειες και τακτικές ανάλογα με το είδος του επεισοδίου, να εκτιμούν το βαθμό επικινδυνότητας σε σχέση με την ασφάλεια του προσωπικού, των πολιτών και της περιουσίας, να κάνουν σωστή διαχείριση κρίσεων και φαινομένων έντονου στρες.

Επίσης, η εκπαίδευση αυτή βοήθησε στη περαιτέρω εμβάθυνση και προώθηση του Συμφώνου Συνεργασίας των δύο Πυροσβεστικών Σωμάτων που υπογράφτηκε από τους δύο Αρχηγούς τόσο σε θέματα Πυρόσβεσης όσο και Διάσωσης.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”