Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Πενθήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΄΄Mental Health Fasilitators’’ - 16/03/2017 08:11:42 πμ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενδύει πάντα στον πρωτεύοντα στόχο για συνεχή εκπαίδευση και συστηματική επιμόρφωση των μελών της, πάνω στο αντικείμενο που διαχειρίζονται είτε είναι επιχειρησιακό είτε γραφειακό ή τεχνικής υποστήριξης. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στη παρακολούθηση και διατήρηση του ηθικού των πυροσβεστών και δίνει τα εφόδια στα μέλη μας να αντιμετωπίζουν με επάρκεια θέματα όπως διαχείριση άγχους, επαγγελματική εξουθένωση, προσωπικές δυσκολίες που προέρχονται από ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες λόγω της επαφής τους με στρεσογόνες καταστάσεις , οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του πυροσβέστη.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”