Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Διάσωση σκύλου - 08/04/2020


Από τη σημερινή επιχείρηση από γκρεμό βάθους 30 μέτρων περίπου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού. Την επιχείρηση διεκπαιρέωσαν μέλη της Πυροσβεστικής Λεμεσού και ομάδα Ειδικών Διασώσεων της ΕΜΑΚ. Το σκυλί παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”