Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Eβδομάδα Πυρασφάλειας έναρξη - 15/05/2019


Δελτίο Τύπου
«Κρατούμε αναμμένη μόνο τη φλόγα της ζωής»
Δημοσιογραφική Διάσκεψη. Παγκύπρια Εβδομάδα Πυρασφάλειας 06-12 Μαΐου 2019


Με κοινό στόχο την ενημέρωση,, πρόληψη και προστασία στα θέματα της Πυρασφάλειας, η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ενώνουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα για την αντιμετώπιση και πρόληψη των πυρκαγιών. Επιβεβαιώνοντας έτσι, για 18η συνεχόμενη χρονιά, ότι οι μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις αντιμετωπίζονται με συλλογική προσπάθεια και συνεργασία, του ιδιωτικού τομέα και των κρατικών φορέων.


Με μήνυμα «Κρατούμε αναμμένη μόνο τη φλόγα της ζωής», διοργανώνεται η Εβδομάδα Πυρασφάλειας, από τις 06 – 12 Μαΐου 2019, υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Εφαλτήριο της Εβδομάδας Πυρασφάλειας ήταν η δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώθηκε στις 6 Μαΐου, στον Πυροσβεστικό Σταθμό της ΕΜΑΚ στην Κοφίνου. Σε αυτή αναδείχθηκε η σημασία της ενημέρωσης του κοινού και των προενεργητικών δράσεων απέναντι στους κινδύνους πρόκλησης μίας ενδεχόμενης πυρκαγιάς, που λόγω της φετινής πολυομβρίας, είναι περισσότερο αναγκαίες από οποιαδήποτε άλλη χρόνια. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιδείξεις πυροσβεστικών ασκήσεων.


Κορύφωση των εκδηλώσεων της Εκστρατείας Πυρασφάλειας, θα αποτελέσουν οι Διεθνείς Πυροσβεστικοί Αγώνες, την Κυριακή 12 Μαΐου στις 11:00πμ, στην περιοχή του Κάστρου, στο Λιμανάκι στην Πάφου. Στους αγώνες θα λάβουν μέρος ομάδες πυροσβεστών από διάφορες χώρες, σε ειδικά σχεδιασμένα αγωνίσματα, συναφή με την εργασία τους. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν επιπλέον δραστηριότητες για παιδιά και θα προσφερθούν στο κοινό συμβολικά δώρα και ενημερωτικό υλικό για την Πυρασφάλεια.

Press Release
«The flame of life is the only flame we keep alight»
Press Conference. Pancyprian Fire Safety Week, 06-12 May 2019


With the common goal of providing information as well as the prevention and protection in the field of Fire Safety, CNP ASFALISTIKI and CYPRUS FIRE SERVICE are joining forces in the fight of handling and preventing fire, thus confirming, for the 18th consecutive year, that major social challenges are addressed by collective efforts and cooperation between the private sector and state bodies.


The Fire Safety Week is being organized from 6 to 12 May 2019 under the auspices of the Honorable Minister of Justice and Public Order with the message “The flame of life is the only flame we keep alight”. The starting point for the Fire Safety Week was the press conference organized on the 6th of May at the EMAK Fire Station at Kofinou. The press conference highlighted the importance of providing information to the public as well as the importance of taking pro-active actions for protection against the risks of a possible fire, which, due to this year's increase in rainfall, are more necessary than any other year. The event was completed with fire extinguishing demonstrations.


The events of the Fire Safety Campaign will culminate with the International Firefighting Competitions which will be held on Sunday 12 May at 11:00 am at the area of the Castle at the Port of Paphos. The competition will include teams of firefighters from different countries, in specially designed games which are relevant to their work. Additional activities will be available for children at the event and symbolic gifts and informational material will be provided to the public on Fire Safety.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”