Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Μέτρα πρόληψης Χώροι εργασίας. Εστίες θέρμανσης - 07/02/2020


Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά πυρκαγιών σε χώρους εργασίας αλλά και σε χώρους που χρησιμοποιούνται εστίες θέρμανσης (θερμάστρες-τζάκια) η Πυροσβεστική Υπηρεσία προτρέπει το κοινό  να είναι ίδιαίτερα προσεκτικό. 
Σε χώρους εργασίας όπου χρησιμοποιούνται εργαλεία παραγωγής φλόγας ή σπινθηρισμών όπως σμυριδοτροχοί , οξυγονοκολλήσεις να τηρούνται όλα τα μέτρα πυρασφάλειας,  η χρήση τους να γίνεται, μακριά από εύφλεκτα υλικά και να ακολουθούνται όλα τα μέτρα πυρασφάλειας. 
Επιπρόσθετα σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται τζάκια ή άλλες εστίες θέρμανσης όπως θερμάστρες υγραερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικές θερμάστρες η Πυροσβεστική Υπηρεσία προτρέπει το κοινό η χρήση τους να γίνεται με προσοχή και να αποφεύγονται οποιεσδήποτε ενέργειες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά:
1. Καθαρισμός της καπνοδόχου τζακιού.
2. Δεν ανάβουμε το τζάκι με υγρή εύφλεκτη ύλη.
3. Χρησιμοποιείται πάντα η προστατευτική γρίλια ή γιυαλί.
4. Η κατασκεύη τόσο της εστίας τζακιού όσο και της καπνοδόχου να διατηρά απόσταση από οποιαδήποτε εύφλεκτα υλικά
5. Οπουδήποτε χρησιμοποιούνται θερμάστρες ανοικτής φλόγας (τζάκια, θερμάστρες υγραερίου, πετρελαίου) αφήνουμε ένα μικρό άνοιγμα παραθύρου για να οξυγονοποιείται ο χώρος.
6. Βρισκόμαστε πάντοτε σε εγρήγορση κατά την χρήση των εστιών θέρμανσης. 
7. Διατηρούμε τις εστίες θέρμανσης μακριά από παιδιά και ηλικιωμένους. 
8. Δεν μετακινούμε τις θερμάστρες κατά την λειτουργία τους.
9. Δεν επαναγομόνουμε τις εστίες θέρμανσης πετρελαίου ενώ αυτές είναι αναμμένες
10. Η αλλαγή κυλίνδρου υγραερίου θέρμανσης υγραερίου γίνεται πάντοτε σε ανοικτό χώρο.
11. Αν παρατηρηθεί μυρωδιά υγραερίου σε θερμάστρα υγραερίου ή ατελής φλόγας (κίτρινου. χρώματος και ατελούς σχήματος) διακόπτεται η λειτουργία της και ελέγχεται από ειδικό.
12. Αποφυγή τοποθέτησης των εστιών θέρμανσης πλησίον εύφλεκτων υλικών. Η πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί και από ακτινοβολία.  Διατηρούμε απόσταση τουλάχιστον ενάμιση μέτρου από οποιαδήποτε εύφλεκτα υλικά.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”