Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2018  - 04/06/2018


Ξεκίνησε χθές στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου το Διακρατικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση  Αγροδασικών πυρκαγιών "ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2018" σε μια συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τον Εθελοντικό Οργανισμό "Reaction" και με την υποστήριξη της Τράπεζας Κύπρου.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 4 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου
Συνεργασία του εθελοντικού οργανισμού "Reaction" με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλους αρμόδιους φορείς θα προβούν σε κοινές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.
Στα πλαίσια του προγράμματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2018 εκπαιδεύτηκαν δεκάδες εθελοντές από το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. Οι εκπαιδεύσεις έγιναν από Αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Επίσης εφαρμόζεται και ο θεσμός του Παρατηρητή της Υπαίθρου ενός θεσμού που συνδράμει τα μέγιστα στη δραστική μείωση των πυρκαγιών.
Οργανωμένες ομάδες εθελοντών θα περιπολούν με οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περιοχές υψηλού κινδύνου σε ανύποπτο χρόνο και με βάση τη μορφολογία του εδάφους καιρικών συνθηκών ή πληροφοριών.
Ενημερωτικά φυλλάδια όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης σε έντυπο αλλά και ηλεκτρονικό υλικό σε μεγάλους οργανισμούς
Εκδηλώσεις σε 2 MALL Λευκωσίας και Λεμεσού με ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης.
Όλες οι πιο πάνω δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν και στην Ελλάδα.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”