Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Ανάπτυξη Συνεργασίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου - 09/03/2017 11:53:06 πμ

Συνεργασία Κοίος - Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

· Σε προκαταρτικό στάδιο τέθηκαν τα εξής ζητήματα (κατά σειρά προτεραιότητας):
· Ανταπόκριση: Χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών για προβολή εικόνας/ ζωντανού βίντεο στην καταπολέμηση πυρκαγιών
· Ετοιμότητα: Χαρτογράφηση και επισύναψης α) φωτογραφιών, β) μετρήσεις αποστάσεων, δρομολογίων και υψομέτρων της περιοχής που επιχειρούν πυροσβεστικά μέσα σε διαδραστικό χάρτη
· Πρόληψη: Εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνων με βάση την πρόβλεψη καιρικών συνθηκών και άλλων επιπρόσθετων σχετικών δεδομένων

30 January 2017 - Κάμερες υψηλής ευκρίνειας
30 January 2017 - Θερμικές κάμερες
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”