Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Συνάντηση για το έργο με ακρωνύμιο «ΗΡΩΝ» στην Ελλάδα - 09/05/2019


Πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Μαϊου 2019 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος στην Αθήνα, τεχνική συνάντηση για το έργο με ακρωνύμιο «ΗΡΩΝ». Αξιολογήθηκαν θέματα και ζητήματα που αφορούσαν τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρο με τη παρουσία του εξωτερικού  εμπειρογνώμονα. Επιπλέον,  έγινε απολογισμός της μέχρι τώρα πορείας, συζητήθηκαν προτάσεις – απόψεις με στόχο την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των δράσεων έργου που αφορούν τις δύο πλευρές  αντίστοιχα.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”