Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Επίσκεψη του Πρέσβη του Ισραήλ στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 26/06/2018


Επίσκεψη σήμερα του Πρέσβη του Ισραήλ στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κατά την συνάντηση ο Πρέσβης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διάφορα θέματα υπηρεσιακής φύσεως μεταξύ των οποίων και θέματα που αφορούν το μηχανισμό αληλοβοήθειας μεταξύ των δύο Πυροσβεστικών Υπηρεσίων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιβεβαίωση των άριστων σχέσεων και της άψογης συνεργασίας των δύο Υπηρεσιών.

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”