Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Πυροσβεστική Υπηρεσία – DFRMO : Αμοιβαία Βοήθεια Πυρόσβεσης - 19/01/2018


Υπογράφηκε στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου αναθεωρημένη συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας και βοήθειας μεταξύ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και της DFRMO (Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρετανικών βάσεων) από τους επικεφαλής των 2 Υπηρεσιών. Η αναθεωρημένη συμφωνία αφορά την αναπροσαρμογή των περιοχών κάλυψης με σκοπό και στόχο την γρήγορη και αποτελεσματική πυροσβεστική κάλυψη ανεξάρτητα της θέσης του συμβάντος και με γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και των πολιτών με την εξασφαλισμένη και έγκαιρη ανταπόκριση για παροχή βοήθειας.


\

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”