Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Έκκληση προς το κοινό για καθαρισμό ξηρών χόρτων ή άλλων εύφλεκτων υλικών - 18/04/2018


Στα πλαίσια της Εβδομάδας Πυρασφάλειας καλούμε τους πολίτες Δήμων και κοινοτήτων όπως προβούν σε όλους τους απαραίτητους καθαρισμούς ξηρών χόρτων ή άλλων εύφλεκτων υλικών τόσο εντός όσο και στην περίμετρο, οικοπέδων, κατοικιών, μεμονωμένων κατοικιών, συνεργείων, εργαστηρίων, εργοστασίων, αποθηκών , κτηνοτροφικών υποστατικών ή οποιοδήποτε άλλων υποστατικών τα οποία μπορούν να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά.
Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά και ο κίνδυνος ανάπτυξης και γρήγορης επέκτασης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”