Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Προνοσοκομειακή φροντίδα - 03/12/2018


Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Προνοσοκομειακή φροντίδα. Συνεργασία της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ακόμα μία σειρά από τις δεκάδες μέλη μας που έτυχαν της εν λόγω εκπαίδευσης!
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”