Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Αφυπηρέτηση Β.Δ.Π.Υ κ.Π. Νικολή - 05/06/2020


Τελευταία μέρα στο καθήκον για το Β.Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Π. Νικολή. Μετά από 42 χρόνια υπηρεσίας και περνώντας από όλες τις βαθμίδες της Υπηρεσίας καταξιώθηκε να αφυπηρετεί σήμερα από τη θέση του Β. Διευθυντή. Του ευχόμαστε Καλός Πολίτης πάντα με υγεία και ευμάρεια.Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”