Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Σύγχρονη Ηγεσία σε Σώματα Ασφαλείας - 29/05/2017


Πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης εκπαίδευση για την επιμόρφωση των μελών μας (Αξιωματικών και Υπαξιωματικών) σε θέματα "Σύγχρονης Ηγεσίας σε Σώματα Ασφαλείας". Το πρόγραμμα είναι ειδικά διαμορφωμένο για την Πυροσβεστική Υπηρεσία και σκοπό έχει να αναλύσει τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ηγετών/διοικητών αλλά και να δώσει πρακτικές συμβουλές στη διαμόρφωση νέων σύγχρονων ηγετών/διοικητών. Ευχαριστούμε τόσο την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης όσο και τους εμπλεκόμενους Ακαδημαϊκούς για την ετοιμασία του εν λόγω προγράμματος.Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”